แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16

แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560

แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในสังกัด ศธภ.16 โดยใช้ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560
เอกสารประกอบ 1


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 06-58050278 โทรสาร 053-601450
moereo16@gmail.com