แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรม ลักษวรรณ รีสอร์ท ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.หนังสือเชิญประชุม
2.กำหนดการประชุม
3.แบบตอบรับการประชุม
4.แบบสอบถามข้อมูล

เอกสารประกอบ 1


เอกสารประกอบ 2


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 06-58050278 โทรสาร 053-601450
moereo16@gmail.com