แสดงรายการเอกสารดาวน์โหลด

<<== กลับไปหน้าก่อน...
ชื่อเอกสาร : แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 สำนักศึกษาธิการภาค 16ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
เอกสารประกอบ 1


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916
moereo16@gmail.com