ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางสารภี แดนวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร 081-366-2088