ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
17/05/2561 ไฟล์เอกสารในการประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
01/05/2561 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
06/03/2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
14/02/2561 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
07/08/2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา