เมนูหลัก ศธภ.16

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

แผนที่-ที่ตั้งสำนักงาน

คณะกรรมการ กศจ.เชียงราย

คณะกรรมการ กศจ.น่าน

คณะกรรมการ กศจ.พะเยา

คณะกรรมการ กศจ.แพร่

ทำเนียบ/โครงสร้าง/บุคลากร

      ผู้ว่าราชการจังหวัด
      ศึกษาธิการจังหวัด
      บุคลากร ศธภ.16
      ศึกษาธิการภาค 16
      รองศึกษาธิการภาค 16
      ศึกษาธิการจังหวัด
      ผู้อำนวยการกลุ่ม
      กลุ่มอำนวยการ
      กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
      กลุ่มบริหารงานบุคคล
      กลุ่มพัฒนาการศึกษา
      กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
      ลูกจ้างประจำ
      ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อสำนักงาน
ผังเว็บไซต์ Sitemap

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ ศธภ.16

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 2 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 20313
เริ่มนับวันที่ 5 ก.ย. 2559

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
15
Last Month
32
This Year
325
Last Year
2,714

ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กฯและแนวทางการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทราบและนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง [เอกสารแนบ]


กรุณาตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตอบแบบสอบถาม คลิกที่นี่ [เอกสารแนบ]


เผยแพร่งานวิจัยรูปแบบการบริหารและจัดระบบการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [เอกสารแนบ]


แจ้งการติดต่อสื่อสารกับ ศธภ.16 ท่านสามารถติดต่อได้ทางระบบ e-office กรณีเป็นหน่วยงานในสังกัด ศธภ.16 หรือติดต่อทางอีเมล์ moereo16@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053719916 โทรสาร 053719916 [เอกสารแนบ]


เผยแพร่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. เข้าชมเป็นคนที่ : 7069 

การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ เชิญคลิกโหลดข้อมูลได้ที่นี่

เชิญคลิกโหลดข้อมูลได้ที่นี่

รายงานวิจัยเรื่อง

รูปแบบการบริหารและจัดระบบการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดย นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต

เผยแพร่ วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 12.45 น. เข้าชมเป็นคนที่ : 6970 

การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ เชิญคลิกโหลดข้อมูลได้ที่นี่

1. ปกผลงาน
2. บทสรุปผู้บริหาร
3. บทที่ 5

รายงานวิจัยเรื่อง

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาชาติ

โดย นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต

ข่าวสารการศึกษา E-news ศธภ.16 [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips ศธภ.16 [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ศธภ.16 [ส่งไฟล์]


ปฏิทินการปฏิบัติงานของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 [ดูทั้งหมด]

กระดานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ [ดูทั้งหมด]


กระดานถาม-ตอบ ปัญหาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 [ดูทั้งหมด]


ดาวน์โหลดหนังสือราชการ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ดาวน์โหลดคำสั่ง-ประกาศ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ภาพกิจกรรมของ ศธภ.16 [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 16


นางปัทมา วีระวานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

รองศึกษาธิการภาค 16


สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค

 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จ.ปทุมธานี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จ.ลพบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จ.ฉะเชิงเทรา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จ.ราชบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จ.เพชรบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จ.สงขลา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จ.ภูเก็ต
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จ.ยะลา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จ.ชลบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จ.อุดรธานี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จ.สกลนคร
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จ.อุบลราชธานี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จ.นครราชสีมา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จ.เชียงราย
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จ.พิษณุโลก
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จ.กำแพงเพชร