ข่าว ศธภ.16 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 498 ครั้ง ]

การประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-28 13:47:52 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-28 13:22:50 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 23:23:24 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-26 23:16:59 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-25 10:20:45 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ตรวจติดตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-06-23 11:03:28 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-29 16:25:48 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 16 พ.ค. 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-16 12:12:24 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-09 21:38:45 ผู้เยี่ยมชม : 63 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-05-01 09:15:51 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-23 09:22:40 ผู้เยี่ยมชม : 41 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-23 09:21:46 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 9 เม.ย. 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-10 08:34:49 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
การประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 เม.ย. 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-09 16:25:16 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 มี.ย 61
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-02 15:33:34 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา จังหวัดพะเยา วันที่ 29 มี.ย 61
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-02 15:33:07 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา จังหวัดแพร่ วันที่ 28 มี.ค 61
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-02 15:30:32 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
ลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา จังหวัดน่าน วันที่ 27 มี.ย 61
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-04-02 15:28:55 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
การประชุม กศจ.เชียงราย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 มี.ค. 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-26 10:47:25 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 มี.ค. 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-23 09:33:41 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
ประชุมการชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัน (ระดับชั้นอนุบาล 1-3) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-03-19 11:55:21 ผู้เยี่ยมชม : 54 ครั้ง
การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-23 13:20:47 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน สป.ศธ. เข้าให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ใน ศธภ.16
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-23 13:16:48 ผู้เยี่ยมชม : 106 ครั้ง
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารและจัดระบบการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการปฏิรูปการศึกษาชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2018-01-06 14:22:20 ผู้เยี่ยมชม : 158 ครั้ง
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-21 14:33:20 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.เชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-18 20:23:18 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.พะเยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-18 20:20:19 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.แพร่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-18 20:16:35 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.น่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-18 20:11:45 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง
ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-12-14 17:05:39 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>