การประชุมโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับภาค และระดับจังหวัด
ประชุมเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560
ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
มอบหมายให้คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม