รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ในจังหวัดเชียงราย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย น่าน พะเยาและแพร่)
การประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง
การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561